Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi veri tabanına göre

20.03.2018 tarihi itibariyle İlçe Merkez nüfusu 1.762, Mahallelerin (köy) toplam

nüfusu ise 16.167 kişidir. Genel toplam nüfus ise 17.929 kişidir.